Regulamin

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.zaslepkisamochodowe.pl

  

Niniejszy regulamin określa w szczególności zasady: korzystania z sklepu internetowego www.zaslepkisamochodowe.pl, składania zamówień na towary dostępne w sklepie internetowym www.zaslepkisamochodowe.pl, wysyłania zamówionych towarów, płatności za zamówione towary, rezygnacji z zamówienia, odstąpienia od umowy oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

 1. Sprzedawca

Sklep internetowy Zaślepki samochodowe znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.zaslepkisamochodowe.pl umożliwia dokonywanie zakupów towarów za pośrednictwem Internetu i jest własnością Sprzedawcy:

Paweł Misiak, ul. Kuźnicza 8/7, 60-241 Poznań, email: sklep@zaslepkisamochodowe.pl, telefon: 697994205,

Biuro Obsługi Klienta:

 1. Paweł Misiak, ul. Kuźnicza 8/7, 60-241 Poznań

Tel: 697994205

E-mail: sklep@zaslepkisamochodowe.pl

 

 1. Zamówienie
 2. Informacje zawarte na stronie internetowej www.zaslepkisamochodowe.pl- w tym m.in. zdjęcia, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny - stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. W celu złożenia zamówienia (oferty kupna) Kupujący musi wybrać towar/-y (poprzez dodanie ich do Koszyka )  i wypełnić formularz adresowy, a następnie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę" wysłać zamówienie (ofertę kupna) do Sprzedawcy.

 

Kupujący otrzyma od Sprzedawcy automatyczny e-mail potwierdzający, że Sprzedawca zamówienie otrzymał („Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia"). Potwierdzenie Otrzymania Zamówienia nie oznacza przyjęcia wysłanego przez Kupującego zamówienia (oferty kupna).

 

Przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia (oferty kupna) zostanie potwierdzone poprzez wysłanie do Kupującego e-maila potwierdzającego przyjęcia zamówienia („Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia"). W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.zaslepkisamochodowe.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich.  Do ceny zamówionych towarów należy każdorazowo doliczyć koszt przesyłki wyliczony w oparciu o ust. IV pkt. 3 niniejszego regulaminu.

 

 1. Akcje promocyjne, promocje specjalne dotyczące towarów dostępnych w sklepie internetowym www.zaslepkisamochodowe.pl nie łączą się.
 2. Kupujący zobowiązany jest do prawidłowego wypełnienie formularza adresowego na stronie internetowej www.zaslepkisamochodowe.pl danymi osobowymi (imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorstwa, adres zamieszkania / adres siedziby, e-mail, telefon, adres dostawy jeżeli jest inny niż adres zamieszkania / adres siedziby, NIP w przypadku przedsiębiorstw) potrzebnymi do weryfikacji przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia i jego realizacji.
 3. Zamówienia na towary znajdujące się w sklepie internetowym www.zaslepkisamochodowe.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, za pośrednictwem strony internetowej www.zaslepkisamochodowe.pl. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@zaslepkisamochodowe.pl
 4. Klient rezygnujący z zamówienia do momentu otrzymania „PotwierdzeniaPrzyjęcia Zamówienia" proszony jest o zgłoszenie swojej rezygnacji na adres: sklep@zaslepkisamochodowe.pl.
 5. Składanie zamówienia (oferty kupna) przez Kupującego:
 6. a)      Kupujący na stronie sklepu internetowego www.zaslepkisamochodowe.pl może przeglądać towary.
 7. b)      Wybrane przez siebie towary Kupujący może dodać do koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka".
 8. c)      Aby zobaczyć zawartość koszyka należy kliknąć na przycisk z napisem „Przejdź do koszyka" w prawym górnym rogu ekranu.
 9. d)      Ilość poszczególnych towarów w koszyku można zmienić przyciskami „-" i „+" , aby zrezygnować z wybranego produktu należy kliknąć przycisk „X".
 10. e)      Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy - powinien jego numer wpisać w polu „Upusty i rabaty".
 11. f)       Aby zakończyć wybór towarów Kupujący powinien kliknąć przycisk „Przejdź dalej", może też kontynuować wybór towarów wtedy powinien kliknąć przycisk „Wróć do zakupów".
 12. g)      Po przejścia do etapu „Dane do wysyłki" - Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza adresowego, a po zakończeniu wprowadzania danych o kliknięcie przycisku „Przejdź dalej".
 13. h)      Następnie Kupujący na etapie „Podsumowanie" proszony jest o sprawdzenie poprawności podanych danych.
 14. i)        Kupujący, który chce ostatecznie wysłać zamówienie do Sprzedawcy (złożyć ofertę kupna towarów umieszczonych w „koszyku") powinien nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę", którego naciśnięcie nakłada na Kupującego obowiązek zapłaty kwoty wskazanej w polu „Do zapłaty".
 15. j)        W przypadku wybrania przez Kupującego wariantu „Płatność z góry" Kupujący przekierowywany jest na stronę systemu PayU.
 16. k)      Fakt otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę potwierdzany jest za pomocą automatycznej zwrotnej wiadomości (PotwierdzenieOtrzymaniaZamówienia) wysyłanej na adres e-mail Kupującego podany w formularzu adresowym.

III.             Wysyłka

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby towary dostępne u Sprzedawcy wysyłane były w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych - liczonych od następnego dnia po dniu, w którym nastąpiło zaksięgowania zapłaty za nie na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób „Płatności przy odbiorze", Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby dostępne towary były wysyłane w terminie 2 (dwóch) najbliższych dni roboczych - liczonych od następnego dnia pod dniu, w którym zostało wysłane do Kupującego „PotwierdzeniePrzyjęcia Zamówienia".
 2. Sprzedawca wysyła towary tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa towarów odbywa się za pośrednictwem:
 4. a)     firmy kurierskiej DPD, w terminie ustalanym indywidualnie pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, od poniedziałku do piątku, między godziną 6:00 a 22:00,
 5. b)     paczkomatów wskazanych na stronie www.zaslepkisamochodowe.pl 
 1. Odbierając towar od Kuriera Kupujący powinien zwrócić szczególną uwagę na opakowanie i sprawdzić czy nie uległo ono uszkodzeniu w transporcie (m.in. zalanie, zgniecenie, przebicie, naderwanie opakowania). Przesyłki Sprzedawcy zabezpieczone są firmową taśmą klejącą Sprzedawcy.

W przypadku przyjęcia przesyłki od Kuriera i dostrzeżenia wady opakowania lub towaru Kupujący powinien w obecności Kuriera sporządzić Protokół Szkody (podpisanym przez Kupującego i Kuriera) oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą. W przypadku ujawnienia wady towaru w terminie 7 dni od momentu odbioru przesyłki od Kuriera -  Kupujący proszony jest o natychmiastowe poinformowanie Sprzedawcy (np. telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie - co może umożliwić Sprzedawcy złożenie reklamacji do Kuriera. 

 

 1. Płatność

 

 1. Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności „przy odbiorze" i płatność za zamówiony towar nie nastąpi maksymalnie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sprzedawcę PotwierdzeniaPrzyjęcia Zamówienia, zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówiony towar/-y:
  a. „Płatność przy odbiorze" - należność jest pobierana przez kuriera, paczkomat.
 3. „Płatność z góry" - płatność realizowana jest za pomocą systemu PayU. 
 1. Kupujący jest obciążany następującymi kosztami dostawy na terenie Polski:

- 15 zł brutto -  kurier DPD w przypadku płatności PayU.

- 11 zł brutto - paczkomaty, w przypadku płatności PayU.

- 20 zł brutto - kurier DPD, w przypadku wybrania wariantu „Płatności przy odbiorze".

 

 1. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy („ZWROT")

1)      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu przez Kupującego wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2)    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

 1. a)             obejmuje wiele przedmiotów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
 2. b)             polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (np. pisemnie na adres: Paweł Misiak, ul. Kuźnicza 8/7, 60-241 Poznań). Konsument może skorzystać z poniższego wzoru Formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

                                                                      

„Imię i nazwisko Konsumenta:                                                          ......(miejscowość)..., dnia ...... r.

adres

                                                           Adresat:

                                                           Paweł Misiak  

 1. ul. Kuźnicza 8/7

Poznań 60-241

 

Ja ............................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów ....... Data zawarcia umowy ...............Data odbioru .............r.

Czytelny podpis konsumenta ..................................................

Data ........."

3)     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4)    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku tym zwrotem. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5)    Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Adres, na który należy dokonać zwrotu towaru: Paweł Misiak, ul. Kuźnicza 8/7, 60-241 Poznań.

O ile jest to możliwe prosi się o zwrot towaru w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu (niepoklejonym i niepopisanym), tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży. Zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Celem uprawdopodobnienia zakupu u Sprzedawcy zwracanego towaru Konsument może załączyć do zwracanego towaru np. paragon, fakturę, itd.

6)    Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.

7)    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8)    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość towaru:
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze sprzedanym w tej samej chwili.
 4. Sprzedawca odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszystkie prezentowane przez sklep internetowy www.zaslepkisamochodowe.pl towary są nowe. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar bez wad.